O nás

Naše mise

Účelem spolku Empiria je jak výchovná, edukační, osvětová a propagační činnost, tak podpůrná psychoterapie pro pomáhající profese v působnosti rezortu práce a sociálních věcí, zdravotnictví, školství, spravedlnosti, vnitra a životního prostředí.

Naše motto

Na cestě k sobě i k druhým s odvahou, moudrostí a empatií.

Naše zkušenosti

Odborné bohatství Empiria spočívá jednak ve zkušenostech získaných za 27 let společné práce 3 garantů a vedoucích tohoto kurzu – výcviku. A také je naplňováno výběrem a profesním složením našich zkušených lektorů.
Od roku 1995 do roku 2021 vedli garanti  8 výcvikových pětiletých sebezkušenostních komunit v roli lektorů institutu SUR. Provázeli naše frekventanty psychoterapeutickým výcvikem a za tu dobu ukončilo 297 absolventů.
Mezi nimi jsme vytipovali své juniorní kolegy a každý z nich prokázal vysokou schopnost osobního růstu. Nyní ho zúročují ve svých profesních pozicích a rozsáhlé praxi, především v sociální oblasti v pomáhajících profesích.
Zkušenosti, pestrost a kreativita, kterou náš tým nabízí, propojuje mnoho oblastí života a profesí a dává záruku kvality učení a získaných dovedností.

Lektorský tým

Lektorský tým tvoří profesionálně pracující psychoterapeuti s vlastním výcvikem SUR, a dalšími výcviky s mnohaletou praxí s klienty a pacienty.
Tři vedoucí výcviku (komunity):
PhDr. František Kučera, PhDr. Marie Pečená a PhDr. Jana Procházková
jsou v roli garantů, interních supervizorů a odpovídají za komunitní program.
Všichni výše jmenovaní vedoucí mají dlouhodobou zkušenost s vedením výcviků SUR (27let) a pracují v poradenství a psychoterapeutické praxi, mají specializační zkoušku pro zdravotnictví a své vlastní klinické praxe.
Čtyři vedoucí skupin:
Mgr. Monika Havlíčková, PhDr. Karel Hrubý, Mgr. Michal Jirásek a PhDr. Helena Vostradovská
jsou v roli skupinových lektorů a pracují ve dvojicích (muž a žena). Odpovídají za skupinový proces.
Vedoucí skupin mají dlouholeté zkušenosti v oblasti sociálně psychologické a psychoterapeutické, mají své poradenské praxe.

Z historie spolku Empiria

Spolek vznikl v roce 2010 v rámci výcvikového institutu SUR z administrativních důvodů. Založil ho lektorský sbor, který v institutu SUR již od. r. 1995 působil v roli lektorů.

Spolek Empiria, z.s.

Spolek je právnickou osobou registrovanou ve spolkovém rejstříku.