Empiria

Aktuálně

Empiria, z.s pořádá a zve Vás na seminář

PŘÍSTUPY V PRÁCI SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

konaný prezenčně v Praze v termínu 31.5.2024 9.00-16.30

Bližší informace v Přihlášce nebo Pozvánce.

Sebezkušenostní výcvik Empiria

  • Sebezkušenostní výcvik Empiria je 5letý proces vzdělávání vycházející z koncepce dynamické a hlubinně orientované psychoterapie. Navazuje na tradici výuky psychoterapie zážitkovou formou.
  • Cílem je podpořit a posílit zrání a osobní rozvoj absolventa ve prospěch zlepšení komunikačních dovedností, posilování odolnosti v sociální zátěži v kontextu sociální i jiné odborné práce.
  • Je realizován v kontextu celoživotního vzdělávání a jako kurz „Rozvoj sociálních a psychologických kompetencí prostřednictvím sebezkušenosti“ je akreditován MPSV.
  • Absolventi výcviku obdrží na závěr osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu MPSV.
Více … Méně …

seminář Přístupy v práci sociálních pracovníků

  • Je zaměřen na hledání možností řešení situací, s kterými se sociální pracovník každodenně setkává, a to formou kazuistik.
  • Cílem je naučit se aplikovat získané zkušenosti do své každodenní praxe.
  • Lektoři se zaměřují na práci s reflexí sociálních pracovníků, jejich uvažování o situaci klientů sociální práce. Nedílnou součástí je vzájemné sdílení ve skupině.
  • Absolventi semináře obdrží na závěr osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu MPSV.
Více … Méně …

Lektorský tým