Sebezkušenostní výcvik Empiria

  • Sebezkušenostní výcvik Empiria je 5letý proces vzdělávání vycházející z koncepce dynamické a hlubinně orientované psychoterapie. Navazuje na tradici výuky psychoterapie zážitkovou formou.
  • Cílem je podpořit a posílit zrání a osobní rozvoj absolventa ve prospěch zlepšení komunikačních dovedností, posilování odolnosti v sociální zátěži v kontextu sociální i jiné odborné práce.
  • Je realizován v kontextu celoživotního vzdělávání a jako kurz „Rozvoj sociálních a psychologických kompetencí prostřednictvím sebezkušenosti“ je akreditován MPSV.

Aktuálně

Kurz – sebezkušenostní výcvik byl zahájen 27.9.2022


Výcvik je vhodný pro zájemce z pomáhajících profesí, jako jsou psychologové, lékaři, sociální a zdravotničtí pracovníci, speciální pedagogové, učitelé, pastorační pracovníci, právníci, policisté a starší studenti příslušných oborů nad 23 let, rovněž je určen zájemcům z řad manažerů a podnikatelů včetně lektorů vzdělávání. Obecně, jsou vítáni všichni zájemci o vlastní seberozvoj.
Jinak řečeno, je vhodný pro pracovníky neziskových a humanitárních organizací a občanských sdružení v oblasti pomáhajících profesí, pro pracovníky z rezortů sociálních věcí, spravedlnosti, zdravotnictví, školství.

Absolventi výcviku obdrží na závěr osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu MPSV.

Lektorský tým