Zahajovací týdenní setkání

Proběhlo na přelomu září a října 2022 v penzionu Ráj. Při příjezdu do místa setkání na nás už čekali první frekventanti. 
Po několika odkladech způsobených Covidem 19 jsme zahájili.